Thông Tin Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 1A và 1B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

Phát triển khả năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày

- thực hành ngôn ngữ cơ bản tại nơi công cộng và duy trì mối quan hệ xã hội

  

 

'>

 

 

 

'>

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 1A và 1B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

Phát triển khả năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày

- thực hành ngôn ngữ cơ bản tại nơi công cộng và duy trì mối quan hệ xã hội

  

 

'>

  

 

 

'>

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 1A và 1B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

Phát triển khả năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày

- thực hành ngôn ngữ cơ bản tại nơi công cộng và duy trì mối quan hệ xã hội