Thông Tin Khóa Học Trung Cấp 4A & 4B

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 1A và 1B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

- Thực hành ngôn ngữ để có thể sử dụng các công trình công và duy trì mối quan hệ xã hội

- Thực hành ngôn ngữ về các hoạt động kinh doanh nói chung

- Có thể đọc được các tin tức và hiểu nội dung của bài báo

Trong giao tiếp hàng ngày, học viên có thể thể hiện ý kiến, quan điểm thông qua việc nói các câu, đoạn dài. Học viên có thể viết về chủ đề hàng ngày

Đọc và hiểu các đoạn hội thoại, nội dung đoạn văn với các chủ đề đa dạng

Thông qua các bài viết, học viên có thêm kiến thức về văn hóa và xã hội Hàn Quốc