Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B

 Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 1A và 1B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

- Học viên có thể đọc và viết thành thạo bảng chữ cái Hangul và nguyên âm

- Có thể hiểu từ vựng và ngữ pháp cơ bản về các chủ đề như:

 1. Chào hỏi
 2. Giới thiệu bản thân
 3. Gọi món
 4. Mua hàng
 5. Gọi điện thoại
 6. ...
 7. Và cách xây dựng câu

   

Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B

'>

 

 

Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B

'>

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 1A và 1B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

- Học viên có thể đọc và viết thành thạo bảng chữ cái Hangul và nguyên âm

- Có thể hiểu từ vựng và ngữ pháp cơ bản về các chủ đề như:

 1. Chào hỏi
 2. Giới thiệu bản thân
 3. Gọi món
 4. Mua hàng
 5. Gọi điện thoại
 6. ...
 7. Và cách xây dựng câu

   

Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B

'>

   

 

Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B

'>

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 1A và 1B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

- Học viên có thể đọc và viết thành thạo bảng chữ cái Hangul và nguyên âm

- Có thể hiểu từ vựng và ngữ pháp cơ bản về các chủ đề như:

 1. Chào hỏi
 2. Giới thiệu bản thân
 3. Gọi món
 4. Mua hàng
 5. Gọi điện thoại
 6. ...
 7. Và cách xây dựng câu

   

Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B