Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 2A và 2B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

- Học cách phát âm từng âm một và quy tắc phát âm tiếng Hàn

- Phát âm chính xác trong một câu

Dựa vào các câu ngắn mà có thể sử dụng các câu nối

Học cách gọi điện thoại và học các từ vựng cần thiết khi vào bưu điện, ngân hàng

- Học cách giao tiếp lịch sự, trang nhã trong các tình huống

- Hiểu về văn hóa Hàn Quốc trong cuộc sống hàng ngày

Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 3A & 3B

    

'>

 

 

'>

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 2A và 2B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

- Học cách phát âm từng âm một và quy tắc phát âm tiếng Hàn

- Phát âm chính xác trong một câu

Dựa vào các câu ngắn mà có thể sử dụng các câu nối

Học cách gọi điện thoại và học các từ vựng cần thiết khi vào bưu điện, ngân hàng

- Học cách giao tiếp lịch sự, trang nhã trong các tình huống

- Hiểu về văn hóa Hàn Quốc trong cuộc sống hàng ngày

Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 3A & 3B

    

'>

    

 

'>

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Học Khóa học sơ cấp 1A và 1B bạn sẽ được những điểm lợi gì?

- Giáo viên 100% bản ngữ, tận tình tâm huyết với nghề

- Có trình độ chuyên sâu về giảng dạy và phương pháp học tốt nhất cho người Việt Nam

- Sử dụng giáo trình 2A và 2B Trường Đại Học  Quốc gia Seoul Hàn Quốc

- Không rụng rời kiến thức, một tuần sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6

- Được luyện phát âm chuẩn giọng thủ đô Seoul Hàn Quốc

- Học cách phát âm từng âm một và quy tắc phát âm tiếng Hàn

- Phát âm chính xác trong một câu

Dựa vào các câu ngắn mà có thể sử dụng các câu nối

Học cách gọi điện thoại và học các từ vựng cần thiết khi vào bưu điện, ngân hàng

- Học cách giao tiếp lịch sự, trang nhã trong các tình huống

- Hiểu về văn hóa Hàn Quốc trong cuộc sống hàng ngày

Thông Tin Khóa Học Sơ Cấp 3A & 3B