Danh Sách Trường Đại Học Hàn Quốc Trong Top 1% Năm 2018

Hiện tại bên Hàn Quốc đã công bố danh sách các trường có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1% năm 2018.

Các bạn có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình.

liên hệ tư vấn du học :

hotline: 0243.7878.911

fanpage: NSU ICC CENTER