Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 1

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 1 Xin Chào

 1. Nói
  • Giới thiệu bản thân trong hoàn cảnh thân mật
  • Giới thiệu bản thân trong hoàn cảnh trang trọng
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các bài hội thoại ngắn về quốc tịch
  • Nghe bài hội thoại về quốc tịch và nghề nghiệp
  • Chào hỏi và trao đổi danh thiếp
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài tự giới thiệu bản thân
  • Viết tự giới thiệu bản thân cho một "blog"