Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 2

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 2 Đây Là Cái Gì?

 1. Nói
  • Nói về tên của các loại đồ vật
  • Cách gọi đồ, chọn đồ ở cửa hàng
 2. Nghe và Nói
  • Nghe tên của các loại đồ vật
  • Nghe bài hội thoại về mua sắm
  • Chuyện trò về chủ đề mua sắm
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài "blog" về chủ đề buồng, phòng
  • Viết về căn phòng của bạn