Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 3

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 3 Học Tiếng Hàn Quốc

 1. Nói
  • Nói về các hoạt động phổ biến
  • Nói về địa điểm, vị trí
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các đoạn hội thoại ngắn về kế hoạch làm việc
  • Nghe đoạn hội thoại về cuộc sống thường ngày
  • Nói về kế hoạch làm việc hôm nay
 3. Đọc và Viết
  • Đọc đoạn văn về kế hoạch làm việc
  • Viết thông điệp cho một người bạn