Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 4

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 4 Nó ở đâu?

 1. Nói
  • Nói về một địa điểm
  • Hỏi và đáp về điểm đến và vị trí
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về các điểm đến
  • Nghe đoạn hội thoại về vị trí của các đồ vật
  • Nói về vị trí của các đồ vật
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bức thư miêu tả về buồng, phòng
  • Miêu tả một ngôi nhà hoặc trường học