Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 5

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 5 Gặp bạn bè vào dịp cuối tuần

 1. Nói
  • Nói về các cuộc hẹn và những ngày cuối tuần
  • Nói về những việc đã trải qua trong quá khứ
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại ngắn về chủ đề các cuộc hẹn
  • Nghe đoạn hội thoại về một cuộc thi
  • Nói về một cuộc thi
 3. Đọc và Viết
  • Đọc tạp chí cuối tuần 
  • Viết nhật ký