Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 6

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 6 Bao Nhiêu Tiền?

 1. Nói
  • Gọi món ở nhà hàng
  • Hỏi giá
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại ngắn về giá cả
  • Nghe đoạn hội thoại ngắn về thực đơn
  • Nói về thực đơn
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài quảng cáo
  • Viết bài quảng cáo