Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 8

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 8 Chúng Ta Cùng Xem Phim Nhé?

 1. Nói
  • Đưa ra sự gợi ý
  • Thể hiện suy nghĩ, cảm xúc
 2. Nghe và Nói
  • Nghe những gợi ý về các hoạt động vui chơi
  • Nghe đoạn hội thoại về chủ đề hoạt động vui chơi
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài quảng cáo về chủ đề bài tập thể dục
  • Viết bài quảng cáo để tìm bạn