Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 10

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 10 Bây Giờ Là Mấy Giờ?

 1. Nói
  • Quyết định thời gian gặp gỡ
  • Hỏi và trả lời về thời gian biểu
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một đoạn văn về kế hoạch ngày chủ nhật
  • Nghe đoạn hội thoại về lập một cuộc hẹn
  • Lập kế hoạch đi xem phim 
 3. Đọc và Viết
  • Đọc e-mail: Kế hoạch cuối tuần
  • Trả lời e-mail