Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 11

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 11 Cảm Lạnh

 1. Nói
  • Nói về các triệu chứng và sự cấm đoán
  • Nói về nghĩa vụ, bổn phận
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các đoạn hội thoại ngắn về triệu chứng
  • Nghe 1 đoạn hội thoại về triệu chứng và những lời khuyên
  • Nói về kinh nghiệm của bạn khi bị bệnh
 3. Đọc và Viết
  • Đọc một đoạn văn về sự lo lắng
  • Viết: Gửi lời khuyên