Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 13

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 13 Làm Ơn Đưa Tôi Tới Nhà Ga Seoul

 1. Nói
  • Nói về kế hoạch nghỉ của trường học
  • Thể hiện sự yêu cầu
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các bài hội thoại ngắn về cách đi tới một nơi nào đó
  • Nghe một bài hội thoại ngắn về phương tiện giao thông
  • Nói về các tuyến đường giao thông công cộng
 3. Đọc và Viết
  • Đọc một đoạn văn về cách thể hiện sự cảm ơn
  • Viết một đoạn văn về chủ đề: Cảm ơn