Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 14

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 14 Thử Quần Áo

 1. Nói
  • Miêu tả ngoại hình
  • Giới thiệu, tiến cử
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một bài hội thoại về các món quà
  • Nghe một bài hội thoại về loại quần áo để đi bộ đường dài
  • Nói về các loại quần áo
 3. Đọc và Viết
  • Đọc một bài blog về các món quà sinh nhật
  • Viết về một món quà đáng nhớ