Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 15

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 15 Tôi Muốn Đi Du Lịch

 1. Nói
  • Nói về kế hoạch du lịch
  • Cách thể hiện muốn làm một việc gì đó
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các đoạn hội thoại về việc muốn làm việc gì
  • Nghe một đoạn hội thoại về du lịch
  • Nói về các điểm đến cho tuần trăng mật
 3. Đọc và Viết
  • Đọc một tờ rơi quảng cáo du lịch
  • Viết một tờ rơi về du lịch