Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 16

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 16 Bạn Có Thể Đến Nhà Tôi Được Không?

 1. Nói
  • Lời mời
  • Thăm, viếng
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về những việc đã làm ngày hôm qua
  • Nghe đoạn hội thoại về việc hứa sẽ giúp đỡ
  • Hứa sẽ giúp đỡ
 3. Đọc và Viết
  • Đọc e-mail: Lời mời
  • Trả lời lời mời