Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 1

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 1 Bạn Có Khỏe Không?

 1. Nói
  • Giới thiệu về bản thân
  • Nói về các việc làm cuối tuần
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về việc lập kế hoạch
  • Giới thiệu bản thân với một người mà bạn được giới thiệu
 3. Đọc và Viết
  • Đọc một tờ rơi tìm gia sư dạy ngoại ngữ
  • Viết một tờ rơi để tìm gia sư dạy tiếng Hàn