Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 2

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 2 Sở Thích Của Bạn Là Gì?

 1. Nói
  • Nói về sở thích
  • Giới thiệu các hoạt động của câu lạc bộ
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các đoạn hội thoại về hoạt động của câu lạc bộ
  • Tạo hoạt động cho câu lạc bộ và giới thiệu về hoạt động đó
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài blog về sở thích
  • Viết bài blog về sở thích