Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 3

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 3 Bạn Đã Từng Đến Buổi Hòa Nhạc Chưa?

 1. Nói
  • Nói về sự trải nhiệm
  • Cách đề nghị và từ chối lời đề nghị
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một bài hội thoại về một nơi nào đó
  • Nói về một địa điểm nào đó
 3. Đọc và Viết
  • Đọc về sự trải nghiệm
  • Viết về sự trải nghiệm