Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 4

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 4 Quần Áo Quá Rộng

 1. Nói
  • Mua đồ dùng
  • Trao đổi mua hàng
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một bài hội thoại về đổi hàng
  • Yêu cầu đổi hàng
 3. Đọc và Viết
  • Đọc một đoạn văn về mua sắm
  • Viết một đoạn văn về chủ đề mua sắm