Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 5

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 5 Nơi Nào Thú Vị Để Đi?

 1. Nói
  • Giới thiệu địa điểm du lịch
  • Tìm hiểu về du lịch chọn gói
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các đoạn hội thoại về đặt phòng
  • Dự trữ vé may bay
 3. Đọc và Viết
  • Đọc tờ rơi về du lịch
  • Viết tơ rơi về chủ đề du lịch