Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 6

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 6 Phí Vận Chuyển Là Bao Nhiêu Nếu Tôi Gửi Bằng Đường Hàng Không?

  1. Nói
    • Gửi bưu phẩm
    • Đổi tiền
  2. Nghe và Nói
    • Nghe đoạn hội thoại về việc hỏi dịch vụ vận chuyển
    • Gọi điện để yêu cầu vận chuyển
  3. Đọc và Viết
    • Đọc một bảng thông báo online
    • Trả lời bảng thông báo online