Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 6

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 6 Phí Vận Chuyển Là Bao Nhiêu Nếu Tôi Gửi Bằng Đường Hàng Không?

 1. Nói
  • Gửi bưu phẩm
  • Đổi tiền
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về việc hỏi dịch vụ vận chuyển
  • Gọi điện để yêu cầu vận chuyển
 3. Đọc và Viết
  • Đọc một bảng thông báo online
  • Trả lời bảng thông báo online