Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 7

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 7 Bạn Có Biết Hanok Ở Đâu Không?

 1. Nói
  • Tìm đường
  • Đưa lời chỉ dẫn
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một đoạn hội thoại giữa người lái xe và khách hàng
  • Nói điểm đến cho người lái xe biết
 3. Đọc và Viết
  • Đọc chỉ dẫn
  • Viết chỉ dẫn