Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 8

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 8 Bạn Cảm Thấy Tồi Tệ

 1. Nói
  • Thể hiện sự thông cảm
  • Giải thích về một trường hợp nào đó
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một bài phỏng vấn
  • Phỏng vấn 
 3. Đọc và Viết
  • Đọc một bài viết: Làm thế nào để giảm căng thẳng
  • Viết một đoạn văn: Làm thế nào để giảm sự căng thẳng