Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 12

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 12 Tôi Đang Ở Một Nơi Yên Tĩnh

 1. Nói
  • Miêu tả ngoại hình
  • Thể hiện tính cách bản thân
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về các kiểu tóc
  • Nghe đoạn hội thoại về yêu cầu làm tóc ở salon
  • Yêu cầu tạo kiểu tóc ở salon
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài kiểm tra tính cách
  • Viết về tính cách của ai đó