Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 13

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 9 Điều Kiện Sống Tốt Bởi Vì Hàng Xóm Rất Yên Tĩnh

 1. Nói
  • Tìm một nơi để ở
  • Tìm một nơi để ở
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một đoạn hội thoại về điều kiện sống
  • Nghe đoạn hội thoại về các điều khoản cho thuê
  • Nói về một nơi mình muốn sống
 3. Đọc và Viết
  • Đọc đoạn văn về nơi ai đó đang sống
  • Viết đoạn văn về nơi đang sinh sống