Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 14

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 14 Tôi Có Thể Chụp Ảnh Ở Đây Không?

 1. Nói
  • Nói về các lỗi sai trong quá khứ
  • Nói về nghi thức xã giao
 2. Nghe và Nói
  • Nghe thông báo ở sảng của buổi hòa nhạc
  • Nghe đoạn hội thoại về các quy định ở nhà tập thể
 3. Đọc và Viết
  • Đọc đoạn văn về sự khác biệt văn hóa
  • Viết đoạn văn về sự khác biệt văn hóa