Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 15

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 9 Tôi Đã Quen Sống Ở Hàn Quốc

 1. Nói
  • Tình cờ gặp ai đó
  • Nói về sự thay đổi
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về giấc mơ của một ai đó
  • Nghe bài phỏng vấn về kế hoạch sau khi nghỉ hưu
 3. Đọc và Viết
  • Đọc về sự thay đổi của Seoul
  • Viết về sự thay đổi của quê hương bạn