Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 16

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 16 Chúng Tôi Đã Ăn Tteokguk Thay Cơm Vào Dịp Năm Mới

 1. Nói
  • Giới thiệu về một ngày lễ truyền thống
  • Hỏi xin sự giúp đỡ
 2. Nghe và Nói
  • Nghe tin tức trên radio về ngày lễ tết
  • Nghe một đoạn hội thoại về hỏi sự giúp đỡ
  • Hỏi xin giúp đỡ và từ chối lời yêu cầu
 3. Đọc và Viết
  • Đọc về một kỳ nghỉ
  • Viết về một kỳ nghỉ