Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 18

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 18 Đã 6 Tháng Kể Từ Khi Tôi Đến Hàn Quốc

 1. Nói
  • Phản ánh về cuộc sống ở Hàn Quốc
  • Kể lại sự thay đổi của mùa trong năm
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đài nói về sự thay đổi của mùa
  • Nghe những bức thư viết về cuộc sống ở Hàn Quốc
  • Nói về những sự kiện đáng nhớ
 3. Đọc và Viết
  • Đọc về những con người đáng nhớ
  • Viết về những người đáng nhớ