Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 2

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 2 Hỏi Về Việc Đổi Phòng

 1. Nói
  • Nói về tói quen
  • Phàn nàn, thanh minh
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại liên quan đến phỏng vấn
  • Nghe đoạn hội thoại về các thói quen lành mạnh
  • Nói về thói quen, tập quán
 3. Đọc và Viết
  • Đọc đoạn giới thiệu của cuốn sách về thói quen, tập quán
  • Viết về những thói quen, tập quán