Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 4

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 4 Tôi Đã Thử Nó, Nó Rất Ngon

 1. Nói
  • Nói về công thức nấu ăn
  • Đưa ra những gợi ý
  • Nói về kinh nghiệm đi du lịch
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về nhà hàng, đồ ăn nhẹ nổi tiếng
  • Nghe một chương trình nấu ăn
  • Nói về những trải nghiệm liên quan đến đồ ăn
 3. Đọc và Viết
  • Đọc: Cách làm Pajeon
  • Viết: Giới thiệu ẩm thực quê hương