Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 5

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 5 Họ Nói Sẽ Có Bữa Tiệc Chào Đón Học Sinh Mới

 1. Nói
  • Đánh giá sản phẩm
  • Yêu cầu trả lại
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về gọi món
  • Nghe đoạn hội thoại về đổi hàng
  • Nói về kinh nghiệm mua sắm
 3. Đọc và Viết
  • Đọc thông báo về việc đổi trả
  • Viết chính sách đổi trả trên bảng thông báo online