Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 8

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 8 Đã Có Tai Nạn Xảy Ra Sao?

 1. Nói
  • Thông tin về vụ tai nạn
  • Tham ai đó bị ốm
 2. Nghe và Nói
  • Nghe thông báo ngầm
  • Nghe bài báo cáo tới cảnh sát
  • Nói về kinh nghiệm liên quan đến hỏng hóc và sửa chữa
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài báo cáo về tai nạn
  • Viết tin tức về việc xô xát, tai nạn