Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 9

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 9 Bạn Đã Nghe Về Ngày Hangul?

 1. Nói
  • Giải thích về ngày kỷ niệm
  • Thể hiện tình cảm
 2. Nghe và Nói
  • Nghe thông báo về Ngày hội trồng cây mùa xuân
  • Nghe đoạn hội thoại về lễ Thành Nhân
  • Nói về các ngày kỷ niệm
 3. Đọc và Viết
  • Đọc lời giải thích về ngày Hangul
  • Viết về ngày kỷ niệm của quê hương