Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 11

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 11 Bạn Có Thể Làm Việc Bất Cứ Lúc Nào Bạn Muốn

 1. Nói
  • Nói về công việc làm thêm
  • Lời khuyên về vấn đề tìm kiếm việc làm
 2. Nghe và Nói
  • Nghe: Bảng mô tả công việc 
  • Nghe lời phàn nàn và những gợi ý về công việc
  • Nói về công việc
 3. Đọc và Viết
  • Đọc : Công việc thành công
  • Viết về chủ đề công việc thành công