Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 12

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 12 Tôi Đã Tập Thể Dục Và Cơ Thể Tôi Trở Lên Khỏe Hơn

 1. Nói
  • Giới thiệu các bài tập thể dục
  • Nói về các phương pháp tập thể dục
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một chương trình tư vấn sức khỏe
  • Nghe đoạn hội thoại giữa nhân viên huấn luyện thể thao và thành viên
  • Bàn về sức khỏe và sự tập thể dục
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài giới thiệu về bài tập cho cổ
  • Viết về một bài tập thể dục