Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 13

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 13 Bộ Quần Áo Rất Hợp Với Bạn

 1. Nói
  • Nói về cách kết hợp quần áo, đồ trang điểm,trang trí
  • Đánh giá sự kết hợp đó
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các đoạn hội thoại về cách phối hợp quần áo
  • Nghe các đoạn hội thoại về đánh giá sự kiện
  • Nói về cách phối hợp quần áo và sự kiện
 3. Đọc và Viết
  • Đọc thư mời tham dự sự kiện
  • Viết thư mời tham dự sự kiện