Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 15

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 15 Điện Cần Được Giữ Gìn

 1. Nói
  • Giải quyết vấn đề
  • Đưa ra lời quàn nàn
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các đoạn hội thoại phàn nàn giữa hàng xóm
  • Nghe đoạn hội thoại giữa chủ đất và người thuê đất
  • Nói về nhà cửa và người hàng xóm
 3. Đọc và Viết
  • Đọc: Cách tiết kiệm tiền
  • Viết: Cách tiết kiệm tiền