Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 17

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 17 Hai Bạn Là Một Đôi?

 1. Nói
  • Tin đồn
  • Hiểu nhầm
 2. Nghe và Nói
  • Nghe tin tức về sự định kiến
  • Nghe: Tư vấn sức khỏe
  • Nói về sự định kiến và hiểu nhầm
 3. Đọc và Viết
  • Đọc về 'Seodongyo'
  • Viết về một tin đồn đã từng nghe