Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 4A & 4B Bài 1

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 4A & 4B 

Bài 1 Năng Khiếu Và Công Việc

 1. Nói
  • Gửi lời khuyên
 2. Đọc và nói
  • Đọc bài giới thiệu về năng khiếu
  • Giới thiệu điểm mạnh của bạn
 3. Nghe và Nói
  • Nghe tư vấn về việc chọn ngành
  • Nghe lời khuyên về cuộc sống trường học
  • Tìm kiếm lời khuyên về cuộc sống đại học
 4. Đọc và Viết
  • Đọc tư vấn trên mạng về hướng nghiệp 
  • Viết lời khuyên về chủ đề hướng nghiệp