Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 4A & 4B Bài 2

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 4A & 4B 

Bài 2 Cuộc Sống Khỏe Mạnh

 1. Nói
  • Nói về triệu chứng
 2. Đọc và nói
  • Đọc lời cảnh báo
  • Nói về lời cảnh báo
 3. Nghe và Nói
  • Nghe điện thoại từ 119
  • Nghe hội thoại về các triệu chứng
  • Nói về các triệu chứng trong trường hợp đặc biệt
 4. Đọc và Viết
  • Đọc chuyên mục về phương pháp điều trị đa dạng
  • Viết giới thiệu về phương thuốc dân gian