Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 9

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 9 Đây là ai?

 1. Nói
  • Giới thiệu bạn bè
  • Giới thiệu các thành viên trong gia đình
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các bài hội thoại ngắn về quy mô của một gia đình
  • Nghe một đoạn hội thoại về các thành viên trong gia đình
  • Giới thiệu thành viên trong gia đình
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài "blog" về các thành viên trong gia đình
  • Viết đoạn văn giới thiệu các thành viên trong gia đình