Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 10

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 10 Bạn Thích Ăn Gì?

 1. Nói
  • Giới thiệu nhà hàng
  • Giới thiệu thực đơn
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về gọi món ăn
  • Nghe đoạn hội thoại về gọi đồ ăn qua điện thoại
  • Thực hành nói theo cặp: Gọi món
 3. Đọc và Viết
  • Đọc đoạn văn đánh giá về một nhà hàng
  • Viết đánh giá về một nhà hàng nào đó