Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 1

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 1 Họ Nói Sẽ Có Bữa Tiệc Chào Đón Học Sinh Mới

 1. Nói
  • Chuyển thông tin
 2. Nghe và Nói
  • Nghe bài thảo luận về việc tham gia câu lạc bộ của trường
  • Nghe thông báo về lễ hội của trường
  • Nói về cuộc sống trường học
 3. Đọc và Viết
  • Đọc thông báo về du học
  • Viết những gợi ý cho cuộc sống khi đi du học