Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 3

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 1 Họ Nói Sẽ Có Bữa Tiệc Chào Đón Học Sinh Mới

 1. Nói
  • Kiểm tra thông tin thời tiết
  • Nói về sự việc xảy ra không như mong đợi
  • Thay đổi kế hoạch
 2. Nghe và Nói
  • Nghe bài báo cáo thời tiết
  • Thay đổi kế hoạch do thời tiết
  • Nói về thời tiết
 3. Đọc và Viết
  • Đọc thông báo từ doanh trại
  • Trả lời e-mail của một người bạn