Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 7

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 7 Tắt Rồi Lại Bật

 1. Nói
  • Nói về các vấn đề
  • Yêu cầu sửa chữa
 2. Nghe và Nói
  • Nghe đoạn hội thoại về máy in hỏng
  • Nghe cuộc điện thoại yêu cầu sửa chữa
  • Nói về kinh nghiệm liên quan đến hỏng hóc và sửa chữa
 3. Đọc và Viết
  • Đọc hướng dẫn sử dụng máy giặt
  • Đọc và viết lời khuyên tư vấn trên mạng