Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 10

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 10 Đó Sẽ Là Khoảng Thời Gian Dài Trước Khi Tôi Lập Gia Đình

 1. Nói
  • Nhớ lại khoảng thời gian lãng mạn
  • Nói về sự chuẩn bị
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một bài phỏng vấn nói về thông tin, tin tức liên quan đến hôn nhân
  • Nghe một bức thư trên radio
  • Nói về hôn nhân, lễ cưới
 3. Đọc và Viết
  • Đọc một thư mục về sự lãng mạn trên báo
  • Viết những gợi ý về sự lãng mạn